ข่าวสารสาธารณสุข 61_วันที่16 มกราคม 2562_หน่วยแพ_head