ข่าวสารสาธารณสุข 61_วันที่17 ตุลาคม 2561_3_headerd