คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนฝ่านเว็บไซน์