ช่องทางติดต่อข้อร้องเรียน

1.มาร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล

2.แจ้งข้อร้องเรียนผ่านโทรศัพท์หน่วยงาน 02-4410769

3.แจ้งข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน www.phuthealthdistrict.go.th

4.แจ้งข้อร้องเรียนผ่านทาง Facebook สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล

5.แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน E-mail : repost.2552@hotmail.com

6.แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน ไปรษณีย์


Leave a Reply