ข่าวสารสาธารณสุข 61_วันที่10 มกราคม 2562 ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ